Alles over Riksja Harderwijk

Naam: Stichting Riksja Harderwijk,
in dagelijks taalgebruik: ‘Riksja Harderwijk’

Fiscaal nummer 8584.65.188

Contact: voorzitter@riksjaharderwijk.nl
Contact: 06 28 29 39 41

Doelstelling: Fietstochtjes met de Riksja voor mensen die daartoe zelf niet meer in staat zijn

Voor vragen kunt u terecht bij voorzitter John Huijgen via: voorzitter@riksjaharderwijk.nl

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: John Huijgen
Penningmeester: Gerard de Hoop
Secretaris: Martin van der Wal


Inmiddels hebben wij twee Riksja’s mede dankzij onze sponsoren.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op een vergoeding van gemaakte kosten en op een niet boventallig vacatiegeld.

Uitgeoefende activiteiten:
Oprichtingsactiviteiten, KvK, Stichting, ANBI-status, Vrijwilligers gezocht, website, bestuur opgericht, sponsoren gezocht

Gegevens:
Kvk nummer: 70801274

Bankrelatie:
RaboBank
Rekeningnummer: NL24 RABO 0327 2710 27

Stichting Riksja Harderwijk
Kubbepad 9
3844 KH Harderwijk